MA 1

Ručný audiometer pre základný skríning sluchu vzdušným vedením

MA 25

Malý a prenosný audiometer pre pohodlný skríning sluchu s intuitívnym ovládaním

MA 28

Kompaktný audiometer pre štandardné vyšetrenie sluchu aj s kostným vedením

MA 33

Malý audiometer ovládaný cez PC s pokročilými testami

MA 42

Pokročilý diagnostický audiometer pre komplexné vyšetrenia sluchu